\
  1. 02.09.2014, 17:00
  2. 01.09.2014, 17:00
  3. Jest WF, nie ma WC
  4. Szeptucha z Bieszczad
  5. 31.08.2014, 16:30
  6. Teleexpress Extra
  7. Rocznica wybuchu II wojny światowej - Teleexpress EXTRA
  8. 29.08.2014, 17:00
  9. 30.08.2014, 17:00
  10. 28.08.2014, 17:00