Superkomputer na gdańskiej politechnice

Potrafi wykonać ponad biliard operacji na sekundę! Taki, złożony z dwóch i pół tysiąca procesorów, największy i najszybszy komputer w Polsce będzie mieć Politechnika Gdańska.

Zobacz więcej