Powstał „Słownik śląskich wyzwisk, obelg i wypowiedzeń obraźliwych”

Huncwot, pieron, sakramencka krąkla - to zaledwie trzy hasła z tysiąca stu, które znalazły się w „Słowniku śląskich wyzwisk, obelg i wypowiedzeń obraźliwych” wydanym przez Archiwum Państwowe w Opolu. Dzieło pełne jest ostrych słów. Wystarczyło powiedzieć „ty motyko, ty kamelo”, a po stosunkach dobrosąsiedzkich nie zostawał ślad.

Zobacz więcej