Pyton w ogrodzie

We Włoszech to może jeszcze, ale we Włochach - takie przypadki zdarzają się rzadko. Mieszkaniec tej stołecznej dzielnicy wyszedł do ogródka skosić trawę i spotkał wielkiego pytona. Żeby się gadzina nie wyślizgnęła - wezwał pomoc.

Zobacz więcej