Jest tak sucho, że zaczyna brakować karmy dla zwierząt

Polska doświadcza, jak bardzo jest nieprzygotowana na deficyt wody. Skutki prowadzonych przez dziesięciolecia melioracji i osuszania łąk stają się dotkliwe podczas coraz częstszych suchych. Na Dolnym Śląsku wysychają pastwiska i łąki, co spędza sen z powiek hodowcom bydła i koni.

Zobacz więcej