Fałszują bez granic!

Przerabiają, podrabiają, stemplują - wszystko, by dostać się do Polski. Stemple kontroli granicznej, ale też podrobione dowody osobiste czy rejestracyjne - co dzień wykrywa Straż Graniczna na podkarpackich przejściach z Ukrainą. Podrabiają je głównie obywatele Ukrainy, którzy chcą znaleźć pracę w Polsce.

Zobacz więcej