Kangur dolnośląski

Ich ojczyzną jest Australia. Ale niektóre z nich los rozrzucił po świecie. Kangur którego pokażemy, ma naturę wędrowniczka, a ciekawość zaprowadziła go do Polski. Skoczył na wycieczkę w bory dolnośląskie.

Zobacz więcej