Biegną wzdłuż granicy

Biegiem po rekord i dla uczczenia setnej rocznicy niepodległości. Strażnicy graniczni z całej Polski kontynuują bieg wzdłuż granicy, którą na co dzień chronią. Pokonali tysiąc dwieście kilometrów, ale przed nimi jeszcze dwa razy tyle.

Zobacz więcej