Kantor

Charyzmatyczny wizjoner teatru i wybitny malarz. W książce "Kantor", Krzysztof Pleśniarowicz opisuje życie Tadeusza Kantora - awangardowego artysty, nieustannie buntującego się - najczęściej przeciw własnym ideom.

- "Drodzy widzowie Teleexpressu. Warto sięgnąć po tę książkę, by bliżej poznać życie i twórczość jednej z bardziej fascynujących postaci w dziejach polskiej kultury. Od Kantora możemy się wiele nauczyć,jak ważna jest idea wolności w sztuce" - mówi autor.

Zobacz więcej