Przedział Naukowy Teleexpressu

Dziś o transporcie przyszłości. Amerykańska poczta rozpoczęła testy nowych rozwiązań w dostarczaniu przesyłek. Paczki i listy po kraju rozwożą autonomiczne ciężarówki.

Zobacz więcej