Przez 405 km niósł wielką prośbę małego dziecka

Ekskluzywna powietrzna poczta z Czech dotarła na Śląsk. Chodzi o dwa balony z listem.

Zobacz więcej