Walka o monopolowy

Gdyby noblista Mo Yan urodził się nie w Chinach, a w Dąbrowie-Moczydłach na Podlasiu, to jego książka "Kraina wódki" mogłaby nigdy nie powstać. W Dąbrowie-Moczydłach o wysokich procentach można mówić tylko w stosunku do odsetka mieszkańców - odsetka, który protestuje przeciw koncesji na alkohol dla jedynego miejscowego monopolowego.

Zobacz więcej