Książka na 149... metrów!

Niektórzy kupują książki na metry, żeby zaimponować gościom bogatą biblioteką. Nam bardziej zaimponował pomysł TWORZENIA książki na metry. W Rzeszowie najmłodsi układali najdłuższą książkę świata.

Zobacz więcej