Kobiecy biust. Męska sprawa.

Widok takich męski torsów i to w takiej liczbie zapewne sprawi przyjemność wielu paniom. W Zatoce Gdańskiej dwunastu najlepszych zawodników uprawiających crossfit rozebrało się do rosołu nie po to, by się opalać. Pozowali do kalendarza, by zachęcić płeć piękną do badania piersi i zbierać pieniądze na pomoc Amazonkom.

Zobacz więcej