Bezdomni i więźniowie wyremontowali mieszkania dla potrzebujących

Nowe, komfortowe kawalerki czekają na młodych, którzy opuszczają domy dziecka i placówki opiekuńczo-wychowawcze. Dziewięć mieszkań w Domu Świętego Antoniego powstało dzięki pomocy osób bezdomnych i więźniów, którzy pracowali przy remoncie w ramach wolontariatu.

Zobacz więcej