Nie umieraj do jutra

Nie umieraj do jutra

Akcja tego thrillera rozgrywa się wśród niezmierzonych gruzów miasta. Wacław Gluth-Nowowiejski, żołnierz zgrupowania Żmija Armii Krajowej, w dziesięciu opowiadaniach sportretował losy uczestników Powstania Warszawskiego. Ostatnie z nich, jak określa je sam autor, to opowiadanie autobiograficzne.

- Zapraszam na niezwykłą wędrówkę śladami warszawskich robinsonów. Jest rok 1944. Trwa powstanie - zachęca autor.