Miejsce tak piękne i cenne, że być może będzie rezerwatem

Przyrodnicy z Podkarpacia chcą utworzenia Rezerwatu Doliny Smarkatej. Dzika rzeka płynie tu przez obszar praktycznie nie przekształcony przez człowieka. W dolinie przeprowadzono już inwentaryzację przyrodniczą.

Zobacz więcej