Plażowanie w reżimie sanitarnym

Nawet gdy na plaży słońce praży, od wymogów sanitarnych nie ma odpoczynku.

Zobacz więcej