Znowu pojawia się i znika

Lubi kręte korytarze i chłodne komnaty, po których zazwyczaj błąka się całymi nocami. Biała Dama - słynna lokatorka Zamku Królewskiego w Chęcinach - znów zaczęła się pojawiać, a można ją spotkać po zmroku w weekendy.

Zobacz więcej