Chroni rodzime gatunki przed obcymi intruzami, a jego orężem jest wiedza i działanie

„Łowca Obcych” mieszka w Konstancinie-Jeziornie pod Warszawą i ma szczególny cel - sprawuje pieczę nad rybami, skorupiakami czy innymi zwierzętami, które zostały porzucone w zbiornikach wodnych przez nieodpowiedzialnych właścicieli.

Zobacz więcej