Listy do Świętego Mikołaja

Ludzie listy piszą, a w tym okresie szczególnie wiele z nich jest zaadresowanych do Świętego Mikołaja. W Łodzi na papier swoje marzenia postanowili przelać także podopieczni domów pomocy społecznej.

Zobacz więcej