Zwiększa się populacja rysi na wolności

Do tego, aby ryś przestał być pod ochroną, jeszcze daleka droga, ale widać już efekty działań podejmowanych na rzecz ich ratowania. Coraz więcej rysi rodzi się na wolności w województwie zachodniopomorskim.

Zobacz więcej