Prochy Maurycego Mochnackiego wróciły do Polski

Maurycy Mochnacki - uczestnik i kronikarz Powstania Listopadowego powrócił do Ojczyzny. Szczątki jednego z najwybitniejszych publicystów politycznych okresu zaborów sprowadzono z Francji, gdzie wyemigrował po upadku narodowego zrywu.

Zobacz więcej