Poczta Powstańcza

Czerwone metalowe pudełko z wielką historią w tle. Jedną z niewielu zachowanych powstańczych skrzynek pocztowych zaprezentowano w siedzibie Archiwum Akt Nowych.

Zobacz więcej