Ogromna tratwa płynie Sanem

Pięć dni ciężkiej pracy by zbudować tratwę o wadze czterdziestu ton. Powstała głównie z sosen, ale też z jodeł i świerków. Teraz dzieło można podziwiać na Sanie. Ruszył Etnoflis.

Zobacz więcej