Rękawice furmańskie Czarnych Górali na liście UNESCO

Były miesiące starań, pokazy, wystawy i udało się! Rękawice furmańskie Czarnych Górali z Beskidu Sądeckiego zostały wpisane na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO.

Zobacz więcej