Opolskie Towarzystwo Combrowe

Powołały specjalne Towarzystwo po to, aby chronić i pielęgnować imprezy, które same organizują! Nie jest to jednak żadne Towarzystwo wzajemnej adoracji, a Opolskie Towarzystwo Combrowe - z ważną i potrzebną misją. Misją promowania i adoracji wyjątkowej zabawy, jaką jest babski comber!

Zobacz więcej