Złote zasady BHP w muzeum w Złotym Stoku

„Towar macany należy do macanta”. „Wypadki przy pracy są zawsze spowodowane czyjąś winą - niechże ta wina nie będzie Twoja”. Takie tablice BHP z czasów słusznie minionych, które miały uczyć, a dziś często śmieszą, można oglądać w muzeum w dawnej Kopalni Złota w Złotym Stoku.

Zobacz więcej