Unia Europejska przygotowuje się na katastrofalne pożary i powodzie

Komisarz do spraw zarządzania kryzysowego poinformował, że w tym sezonie podwojona zostanie liczba samolotów i helikopterów gaśniczych. Wzrośnie też liczba strażaków służących w ramach Europejskiego Centrum Reagowania Kryzysowego. 



Zobacz więcej