Retro wyścig

Są malownicze, ale ani proste, ani momentami łatwe do przebycia. Karkonoskie drogi stały się trasą wyścigu zabytkowych Fordów Te, podczas Europejskiego Zlotu miłośników tychże właśnie dostojnych automobili.

Zobacz więcej